Going Green: A Study of Public Procurement Regulation

Bidragets översatta titel : "Förgröning": En studie av regleringen av offentlig upphandling

Lina Wedin Hansson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1223 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat