God livskvalitet efter hjärtoperation. Bedöms lika av patient och anhörig

Henrik Bjursten, Cecilia Dautovic Bergh, Marie Nielsen, Martin Bäckström, Per Johnsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

In a series of 83 patients undergoing coronary artery bypass grafting for angina, perceived QOL (quality of life) was rated by the patients and their spouses, preoperatively and at two and 12 months postoperatively, using the SWED-QUAL instrument. One year after surgery, QOL had improved to a level which might be expected of a normal population comparable in age and gender distribution. Good correlation existed between patient and spouse ratings, especially on physical measures.
Bidragets titel på inmatningsspråkGood quality of life after heart surgery. Comparable ratings by patients and their relatives
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)5233-5236
TidskriftLäkartidningen
Volym96
Utgåva47
StatusPublished - 1999

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi
  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”God livskvalitet efter hjärtoperation. Bedöms lika av patient och anhörig”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här