Good Taste vs. Good Design: A Tug of War in the Light of Bling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Good Taste vs. Good Design: A Tug of War in the Light of Bling”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Ingenjörs- och materialvetenskap