Governance of higher education – implementation of project governance

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Sammanfattning

This article focuses on coordination between governance actors in higher education. The object of the study is a department at a public university, seen as a multi-project environment. The purpose of this article is to illustrate and analyze project governance as a tool that allows departmental management to coordinate with the authorities, the board and the management at different levels at the university. The importance of project governance as a coordination tool relates to the expected function of project governance to coordinate with governance actors and to project governance implementation, which affects relationships between actors. Another finding of the case study is the importance of accountability both for functionality and for the implementation of project governance, and, by extension, for coordination with governance actors.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)85-102
TidskriftTertiary Education and Management
Volym23
Utgåva2
Tidigt onlinedatum2016 sep 28
DOI
StatusPublished - 2017 apr 3

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Studier av offentlig förvaltning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Governance of higher education – implementation of project governance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här