Gouverner en tant que pairs (governing as peers): experts réticents et parents compétents au sein de l’État-providence suédois

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat