GPC1 (glypican 1): Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology

Wael Awad Abdelhady, Derek Logan, Katrin Mani

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputWebbpublikation/webbsajt

Originalspråkengelska
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genetik

Citera det här