GPCRs in pancreatic islet of rodent and human: An emerging role for adenosine A1, P2Y6 and P2Y14 in the regulation of insulin secretion

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

55 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat