GPDPLQ1237—A Type II Collagen Neo-Epitope Biomarker of Osteoclast- and Inflammation-Derived Cartilage Degradation in vitro

Henrik Löfvall, Anna Katri, Aneta Dąbrowska, Morten A. Karsdal, Yunyun Luo, Yi He, Tina Manon-Jensen, Morten Hanefeld Dziegiel, Anne-Christine Bay-Jensen, Christian S. Thudium, Kim Henriksen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

155 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”GPDPLQ1237—A Type II Collagen Neo-Epitope Biomarker of Osteoclast- and Inflammation-Derived Cartilage Degradation in vitro”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap