GPR30 in breast cancer - from molecular mechanisms to clinical outcome

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

226 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Handledare
  • Alkner, Sara, handledare
  • Leeb-Lundberg, Fredrik, Biträdande handledare
  • Sjöström, Martin, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2022 sep. 9
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8021-274-8
StatusPublished - 2022

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2022-09-09
Time: 09.00
Place: Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Join by Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/66861511990
External reviewer(s)
Name: Schiöth, Helgi
Title: Professor
Affiliation: Department of surgical sciences, Functional pharmacology and neuroscience, Uppsala University

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmakologi och toxikologi

Citera det här