Grön offentlig upphandling i transportsektorn

Jamil Khan, Malin Aldenius, Henrik Norinder, Jenny Palm, Fredrik Backman

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

269 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Många kommuner i Sverige ställer krav på miljöbilar i upphandlingen av kommunala tjänstebilar, och en del ställer även specifika krav på elbilar. Detta projekt har utvärderat offentlig upphandling för att svara på frågor om vilken potential upphandling har för att främja förnybara drivmedel, vilka de praktiska erfarenheterna är, huruvida offentlig upphandling används strategiskt och hur styrmedlet kan vidareutvecklas.

Metoden som använts är komparativa fallstudier av kommunerna Malmö och Östersund, samt regionerna Skåne och Jämtland. Det empiriska underlaget för studierna består av en kombination av dokumentstudier och semistrukturerade kvalitativa intervjuer som genomförts med upphandlare, miljöstrateger, kollektivtrafikstrateger, politiker och representanter från privata trans­portoperatörer.

Det övergripande syftet är att öka förståelsen för utmaningarna med grön offentlig upphandling och hur dessa bemötts i några utvalda fall. Även om det råder skillnader i de olika orternas och regionernas politiska, geografiska och infrastrukturella förutsättningar samt i sättet på vilket kraven i upphandling utformats som följd av detta, så har studien kunnat peka på några generella policyimplikationer som rör lagstiftning och reglering, kostnader, politiska mål och samverkan mellan aktörer. Resultaten från projektet bidrar därmed till kunskapen om hur användningen av offentlig upphandling kan förbättras och utvecklas.
Originalspråksvenska
FörlagSwedish Knowledge Centre for Renew-able Transportation Fuels (f3)
UppdragsgivareSvenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, f3
Antal sidor52
StatusPublished - 2017 apr.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Transportteknik och logistik

Fria nyckelord

  • offentlig upphandling
  • förnybar energi
  • transporter

Citera det här