Graded response to GABA by native extrasynaptic GABA(A) receptors

Catarina Lindquist, Bryndis Birnir

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

39 Citeringar (SciVal)
85 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Graded response to GABA by native extrasynaptic GABA(A) receptors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap