Grain Size-Dependent Thermal Expansion of Nanocrystalline Metals

Pär Olsson, Ibrahim Awala, Jacob Holmberg-Kasa, Andreas Krause, Mattias Tidefelt, Oscar Vigstrand, Denis Music

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

29 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Grain Size-Dependent Thermal Expansion of Nanocrystalline Metals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Engineering