Grasping Technology, Assessing Craft. Developing a Research Method for the Study of Craft-Tradition

Ulla Isabel Zagal-Mach Wolfe

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Grasping Technology, Assessing Craft. Developing a Research Method for the Study of Craft-Tradition”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora