Grassroots practices of citizenship and politicization in the urban: the case of right to the city initiatives in Barcelona

Mine Islar, Ezgi Irgil

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Grassroots practices of citizenship and politicization in the urban: the case of right to the city initiatives in Barcelona”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap