Grassroots practices of citizenship and politicization in the urban: the case of right to the city initiatives in Barcelona

Mine Islar, Ezgi Irgil

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Avslutade

Sökresultat