Grazing incidence small angle neutron scattering as a tool to study curved biomembranes on nanostructured surfaces

Karolina Mothander

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

235 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Grazing incidence small angle neutron scattering as a tool to study curved biomembranes on nanostructured surfaces”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi