Green chemistry production of codlemone, the sex pheromone of the Codling Moth (Cydia pomonella), by metabolic engineering of the oilseed crop Camelina (Camelina sativa)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat