Green Steel Tracker

Valentin Vogl, Felipe Sanchez, Timo Gerres, Frederik Lettow, Abhinav Bhaskar, Caitlin Swalec, Gökçe Mete, Max Åhman, Johanna Lehne, Suzanne Schenk, Wido Witecka, Olle Olsson, Johan Rootzén

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputWebbpublikation/webbsajt

Sammanfattning

The Green Steel Tracker aims to support decision makers in policy and industry, academia as well as civil society, by tracking public announcements of low-carbon investments in the steel industry and presenting them transparently in one place.
Originalspråkengelska
Utgivningsformatonline
StatusPublished - 2021 apr. 27

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap
  • Nationalekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Green Steel Tracker”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här