Green Steel Tracker

Valentin Vogl, Felipe Sanchez, Timo Gerres, Frederik Lettow, Abhinav Bhaskar, Caitlin Swalec, Gökçe Mete, Max Åhman, Johanna Lehne, Suzanne Schenk, Wido Witecka, Olle Olsson, Johan Rootzén

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputWebbpublikation/webbsajt

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Green Steel Tracker”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap