Greening the EU: Power practices, resistances and agenda setting

Annica Kronsell

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

1463 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Greening the EU: Power practices, resistances and agenda setting”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap