Green's function for a spherical dielectric discontinuity and its application to simulation

Per Linse, Leo Lue

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Green's function for a spherical dielectric discontinuity and its application to simulation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar