Green's function method for the two-dimensional frustrated spin- 12 Heisenberg magnetic lattice

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Green's function method for the two-dimensional frustrated spin- 12 Heisenberg magnetic lattice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi