Grit and different aspects of well-being: Direct and indirect relationships via sense of coherence and authenticity

Mia M. Vainio, Daiva Daukantaité

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

84 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Grit and different aspects of well-being: Direct and indirect relationships via sense of coherence and authenticity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap