Ground state potential energy surfaces around selected atoms from resonant inelastic x-ray scattering.

Simon Schreck, Annette Pietzsch, Brian Kennedy, Conny Såthe, Piter S Miedema, Simone Techert, Vladimir N Strocov, Thorsten Schmitt, Franz Hennies, Jan-Erik Rubensson, Alexander Föhlisch

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ground state potential energy surfaces around selected atoms from resonant inelastic x-ray scattering.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap