Groundwater Origins and Circulation Patterns Based on Isotopes in Challapampa Aquifer, Bolivia

Etzar Gomez Lopez, Gerhard Barmen, Jan-Erik Rosberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Groundwater Origins and Circulation Patterns Based on Isotopes in Challapampa Aquifer, Bolivia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar

Samhällsvetenskap