Growing Religiosity Among Central Asian Migrants in Russia: Why Does Migration 'Theologize'?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)137-150
TidskriftInternational and Advanced Japanese Studies
Volym10-11
DOI
StatusPublished - 2018 mars

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)

Citera det här