Growth and assimilation of NH4+ and NO3- by Paxillus involutus in association with Betula pendula and Picea abies as affected by substrate pH

H., Ek, S., Andersson, Kristina Arnebrant, Bengt Söderström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Growth and assimilation of NH4+ and NO3- by Paxillus involutus in association with Betula pendula and Picea abies as affected by substrate pH”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi