Growth of Welding Aerosol Particles in High Relative Humidity and Particle Deposition in the Human Respiratory Airways

Bertil Rudell, Roland Akselsson, Maths Berlin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1153-1156
TidskriftJournal of Aerosol Science
Volym19
Utgåva7
DOI
StatusPublished - 1988

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Citera det här