"Gud är min klippa." Den gammaltestamentliga bakgrunden till Jesu ord om klippan i Matteus 16

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)96-106
TidskriftJulhälsningar till församlingarna i Göteborgs stift
Volym100
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Citera det här