Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Studien behandlar den förnyade diskussionen kring gudsbegreppet inom delar av den postmoderna filosofin. I den första delen av avhandlingen belyses den idéhistoriska utveckling som lett fram till att gudsfrågan på nytt aktualiserats inom vissa grenar av den västerländska filosofin. Därefter diskuteras två exempel på hur gudsbegreppet formulerats inom ramen för ett postmodernt filosofiskt tänkande. Slutligen analyseras detta filosofiska gudsbegrepp utifrån några samtida teologiska perspektiv.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
Handledare
  • Jeanrond, Werner G., handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2002 dec 14
Förlag
Tryckta ISBN91-97-4575-2-3
StatusPublished - 2004

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2002-12-14
Time: 14:15
Place: Carolinasalen, Kungshuset, Lundagård

External reviewer(s)

Name: Grøn, Arne
Title: Professor
Affiliation: Köpenhamn

---


The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här