Gudstjänstens mening

Stephan Borgehammar (redaktör), Sune Fahlgren (redaktör), Ninna Edgardh (redaktör), Stina Fallberg Sundmark (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)ForskningPeer review

Sammanfattning

Frågan efter gudstjänstens mening kan inte ges något enkelt svar, den är alldeles för stor. Men det är en fråga att ständigt återvända till – för att reflektera över om vi rätt har förstått denna mening, om vi förklarar den bra och om våra gudstjänster speglar den på ett adekvat sätt.
Till hjälp för denna nödvändiga reflektion erbjuder årets årsbok sex artiklar som bearbetar olika aspekter av frågan: Vad betyder gudstjänsten för syrisk-ortodoxa kristna födda i Sverige? Vad är centralt i Alexander Schmemanns och Gordon Lathrops liturgiska tänkande, och vad har dessa framstående teologer betytt i olika sammanhang? Kan vi med hjälp av Bibeln och liturgiska texter ringa in vad gudstjänst djupast sett syftar till? Och kan modern ritvetenskap hjälpa oss att bättre förstå den tidigaste kyrkans gudstjänst?
I tillägg till detta innehåller årsboken en artikel om predikan och spiritualitet i den svenska pingströrelsen samt en fyllig recensionsavdelning.
Originalspråksvenska
UtgivningsortSkellefteå
FörlagArtos & Norma
Antal sidor251
Volym94
ISBN (tryckt)978-91-7777-112-8
StatusPublished - 2019

Publikationsserier

NamnSvenskt Gudstjänstliv
FörlagArtos & Norma
Volym94
ISSN (tryckt)0280-9133
ISSN (elektroniskt)2001-5828

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Nyckelord

  • Gudstjänst
  • Liturgik
  • liturgical theology
  • predikan
  • Alexander Schmemann
  • Gordon W. Lathrop

Citera det här