Guest Editorial Special Issue on Dynamics and Behaviors in Social Networks

Claudio Altafini, Giacomo Como, Julien M. Hendrickx, Alexander Olshevsky, Alireza Tahbaz-Salehi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1053-1055
Antal sidor3
TidskriftIEEE Transactions on Control of Network Systems
Volym9
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2022 sep. 1
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik

Citera det här