Guide and Position of the International Society of Nutrigenetics/Nutrigenomics on Personalized Nutrition: Part 2 - Ethics, Challenges and Endeavors of Precision Nutrition

Martin Kohlmeier, Raffaele De Caterina, Lynnette R. Ferguson, Ulf Görman, Hooman Allayee, Chandan Prasad, Jing X. Kang, Carolina Ferreira Nicoletti, J. Alfredo Martinez

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

52 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Guide and Position of the International Society of Nutrigenetics/Nutrigenomics on Personalized Nutrition: Part 2 - Ethics, Challenges and Endeavors of Precision Nutrition”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap