Guidelines for the Cytopathologic Diagnosis of Epithelioid and Mixed-Type Malignant Mesothelioma: a secondary publication.

A Hjerpe, V Ascoli, C W M Bedrossian, M E Boon, J Creaney, B Davidson, Annika Dejmek, K Dobra, A Fassina, A Field, P Firat, T Kamei, T Kobayashi, C W Michael, S Önder, A Segal, P Vie

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

To provide practical guidelines for the cytopathologic diagnosis of malignant mesothelioma.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)142-156
TidskriftCytopathology
Volym26
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Guidelines for the Cytopathologic Diagnosis of Epithelioid and Mixed-Type Malignant Mesothelioma: a secondary publication.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här