Gyldne altre, kilder og kritik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

67 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Golden altars, churches and source criticism:
Survey of all known "golden altars" in Scandinavia and a critical analysis of their architctural context and preservation.
Originalspråkdanska
Sidor (från-till)59-76
TidskriftHikuin
StatusPublished - 1997

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Citera det här