Gymnasieelevers resonemang kring kemisk jämvikt

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressPopulärvetenskap

Sammanfattning

I denna artikel beskrivs en studie av hur gymnasieelever använder kemiska symboler och begrepp när de resonerar runt kemisk jämvikt. Studiens mål var att undersöka hur elevernas prestationsnivå och vetenskapliga språknivå är relaterad till deras förmåga att skapa mening i kemi.
Originalspråksvenska
Sidor10-11
Antal sidor2
Volym2022
Nummer2
SpecialistpublikationKemilärarnas informationsbrev
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Didaktik

Fria nyckelord

  • Begripliggörande
  • Kemisk jämvikt
  • språk

Citera det här