Gymnasiets laboratorionsundervisning i fysik–mellan tradition och ändrade styrdokument: Laboratory work in upper secondary physics teaching–between tradition and curriculum reform

Simon Johan Erland Holmström, Urban Eriksson, Nina Reistad, Ann-Marie Pendrill

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Laborationer har lång tradition i fysikundervisningen och det finns många klassiska skolexperiment. Samtidigt påverkas laborationsundervisningen av reformer och teknikutveckling. I denna studie fick lärare på tre gymnasieskolor diskutera sin laborationsundervisning. Analysen baseras på händelselogik, där handling ses som intentionell och styrs av determinanterna: målsättning, förmåga, plikt och möjligheter. Studien ger insikt i hur olika faktorer påverkar lärares laborationsundervisning, och hur klassiska laborationer i fysikundervisningen både kan ha en given plats och utmanas av nya förutsättningar. Resultaten antyder att praxis och tradition är starkare påverkansfaktorer än styrdokument i lärares utformning av laborationsundervisningen, vilket delvis kan relateras till en avsaknad av fortbildning.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)1-21
Antal sidor21
TidskriftLUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education
Volym6
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2018 feb. 8

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Annan fysik

Citera det här