Hälsoval skåne: Fler besöker allmänläkare, färre går till specialist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)
60 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Efter införande av Hälsoval Skåne har andelen av befolkningen som besökt allmänläkare ökat, liksom antalet besök per invånare. Ökningarna är överlag måttliga, med undantag för äldre män med lägre inkomst, där ökningen är större.
Det finns också en minskning av besöken till övriga specialistläkare så att det totala antalet läkarbesök per invånare minskat i vissa grupper. Färre besök hos övriga specialistläkare har inte fullt ut kompenserats av fler besök till allmänläkare.
Uppföljningstiden är kort, och nya uppföljningar av individers totala konsumtion av vård med senare och ytterligare data är angelägna för att studera förändringar till följd av Hälsoval.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)622-623
Antal sidor2
TidskriftLäkartidningen
Volym110
Utgåva12
StatusPublished - 2013 mars 28

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Citera det här