Hänsynstagandets paradoxer: Om äldre, närstående och biståndshandläggare vid flytt till särskilt boende

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

946 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hänsynstagandets paradoxer: Om äldre, närstående och biståndshandläggare vid flytt till särskilt boende”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap