Högsta domstolen prövar garantläran

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)170-184
TidskriftSvensk Juristtidning
StatusPublished - 2014
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Straffrätt

Citera det här