H-infinity Optimal Control for Systems with a Bottleneck Frequency

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)
47 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”H-infinity Optimal Control for Systems with a Bottleneck Frequency”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap