Haem-delivery proteins in cytochrome c maturation System II

Umesh Ahuja, Peter Kjelgaard, Benjamin L. Schulz, Linda Thoeny-Meyer, Lars Hederstedt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Haem-delivery proteins in cytochrome c maturation System II”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap