Haematological toxicity in adult patients receiving craniospinal irradiation - Indication of a dose-bath effect.

Kristoffer Petersson, Maria Gebre-Medhin, Crister Ceberg, Per Nilsson, Per Engström, Tommy Knöös, Elisabeth Kjellén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

673 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The purpose of this study was to investigate the correlation between the haematological toxicity observed in patients treated with craniospinal irradiation, and the dose distribution in normal tissue, specifically the occurrence of large volumes exposed to low dose.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)47-51
TidskriftRadiotherapy and Oncology
Volym111
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Radiologi och bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Haematological toxicity in adult patients receiving craniospinal irradiation - Indication of a dose-bath effect.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här