Haematopoietic stem cells: Entropic landscapes of differentiation

K. Wiesner, J. Teles, M. Hartnor, C. Peterson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Haematopoietic stem cells: Entropic landscapes of differentiation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar