Haemoglobin and red blood cell reference intervals during infancy

Marie Larsson, Lena Hellström-Westas, Andreas Hillarp, Pia Karlsland Åkeson, Magnus Domellöf, Ulrica Askelöf, Cecilia Götherström, Ola Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Haemoglobin and red blood cell reference intervals during infancy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap