Hand Mobility in Scleroderma (HAMIS) test: the reliability of a novel hand function test.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

80 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hand Mobility in Scleroderma (HAMIS) test: the reliability of a novel hand function test.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap