Handwritten Tune Books: Spelmansböcker i Norden. Perspektiv på handskrivna notböcker. Märta Ram -sten, Mathias Boström, Karin L. Eriksson, Magnus Gustavsson (eds.)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)232-236
Antal sidor5
TidskriftArv. Nordic Yearbook of Folklore
Volym77
StatusPublished - 2021

Bibliografisk information

Reviewed work:
Ramsten, Märta, Boström, Mathias, Eriksson, Karin L. & Gustafsson, Magnus (red.) (2019). Spelmansböcker i Norden: perspektiv på handskrivna notböcker. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. 233 p. ISBN: 9789187403354. Series: Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, 0065-0897 ; 159

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etnologi

Citera det här