Hans Brask: ein schwedischer Bischof während der Reformationszeit

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråktyska
Sidor (från-till)523-538
TidskriftHistorisches Jahrbuch
Volym131
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Citera det här