Hans Gyllenskiepps resa till Egypten: Om mötet mellan erfarenhet och texters auktoritet i den tidigmoderna egyptologin

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressForskning

Bibliografisk information

ISBN: 978-91-88929-60-0

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här