Harmonic morphisms from quaternionic projective spaces

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

In this paper we give a method for constructing harmonic morphisms from quaternionic projective spaces HopfP k with values in a Riemann surface.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)327-332
TidskriftGeometriae Dedicata
Volym56
Nummer3
DOI
StatusPublished - 1995

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geometri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Harmonic morphisms from quaternionic projective spaces”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här